Beboerhåndboken for eiere skal finnes i ett eksemplar i din leilighet. Har du ikke lest gjennom den, og returnert en signatur for dette, forsøk å få gjort dette snarest. Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i Løvåsen Borettslag.

I håndboken finner du

 • Alt om din leilighet
 • Alt om din etasje
 • Om uteområdene
 • Hva vaktmesteren kan gjøre

Denne håndboken skal følge leiligheten, og vi ber om at du tar godt vare på den.

 1. DIN LEILIGHET
  1.1 Altan
  1.2 Antenne
  1.3 Avtrekksvifte
  1.4 Bad
  1.5 Bruk og vedlikehold av leiligheten
  1.6 Dyrehold
  1.7 Kabel-TV og internett
  1.8 Skilting av leiligheten
  1.9 Stillhet
  1.10 Vakthold fra Avarn Security
  1.11 Vannlekkasje
 2. DIN ETASJE
  2.1 Boss-sjakten
  2.2 Den månedlige vaskeuken
  2.3 Heisene
  2.4 Lys i trappen
  2.5 Sykler, barnevogn, akebrett og lignende
  2.6 Vask- og tørkerommene
 3. DIN BLOKK
  3.1 Den årlige vaskeuken (turnus)
  3.2 Inngangsdørene
  3.3 Kjellerboder
  3.4 Dørtelefonen
  3.5 Postkassene
  3.6 Røykfrie soner
  3.7 Tillitsvalgte
  3.8 Vakthold fra Securitas
 4. UTEOMRÅDENE
  4.1 Trivselsparken
  4.2 Ballspill
  4.3 Dugnad
  4.4 Grendahus og lokalene i Løvåsbakken 21
  4.5 Lufting av dyr
  4.6 Parkering
 5. HVA VAKTMESTEREN KAN GJØRE FOR DEG

Det er viktig at alle setter seg inn i innholdet, for på den måten å bidra til å skape et godt bomiljø.

Håndboken er også oversatt til engelsk, og denne oversettelsen vil bli sendt ut til de som ønsker det. Vedtektene våre har også blitt oversatt til engelsk.

Print Friendly, PDF & Email