Reglement: Beboerhåndboken

handbokenBeboerhåndboken for eiere skal finnes i ett eksemplar i din leilighet. Har du ikke lest gjennom den, og returnert en signatur for dette, forsøk å få gjort dette snarest. Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i Løvåsen Borettslag.

I håndboken finner du

  • Alt om din leilighet
  • Alt om din etasje
  • Om uteområdene
  • Hva vaktmesteren kan gjøre

Denne håndboken skal følge leiligheten, og vi ber om at du tar godt vare på den.
Det er viktig at alle setter seg inn i innholdet, for på den måten å bidra til å skape et godt bomiljø.

Dersom du skulle ha forlagt din håndbok, kan du åpne den som PDF, og eventuelt skrive den ut  her : HÅNDBOK

Håndboken er også oversatt til engelsk, og denne oversettelsen vil bli sendt ut til de som ønsker det. Vedtektene våre har også blitt oversatt til engelsk.

Print Friendly