biler

Soner og priser
Der er tre parkeringssoner:
Sone 1 omfatter plasser ved Løvåsveien 70 og 80 og krever gul oblat.
Sone 2 omfatter plassene ved Løvåsveien 40 samt Løvåsbakken 11 og 21 og krever blå oblat.
Garasjene er en egen sone og krever grønn oblat.

Både uteplasser og garasjeplasser leies ut til månedspriser, og disse er som følger per 2017:
Ute: kr 104.-/mnd
I fellesgarasje: kr 416.-/mnd
I enkeltgarasje: kr 520.-/mnd

Leie av uteplass og garasjeleie betales som en egen post på den vanlige blanketten for felleskostnader.
Ønsker du å bli notert på venteliste for garasjeplass, ring oss, send en epost eller stikk innom – se kontaktinformasjon nedenfor.

Reglement og kontroll
Følgende regler gjelder for parkering:
• Det er kun tillatt å benytte oppmerkede plasser

•El-bil plass krever eget rødt soneoblat. Parkeringsoblatet skal plasseres godt synlig i bilen, og gjelder kun for sonen det tilhører.
• Om du parkerer i feil sone, eller på gjesteparkering, risikerer du å bli bøtelagt.
• Plasser merket funksjonshemmede kan kun benyttes av kjøretøyer med gyldig bevis for dette OG tilhørende soneoblat.
• Det er fremdeles tillatt å parkere foran hovedinngangene til blokkene i maks 20 minutter, for av- og pålessing.

Brudd på våre parkeringsbestemmelser kan medføre bøter ilagt av parkeringsselskapet. Det er VestPark som kontrollerer at parkeringen i borettslaget overholdes og at feilparkerte biler bøtelegges. Deres vakttelefon er 942 80 514.

[bigContact phones=on][bigContact hours=on][bigContact emails=on]
Print Friendly