biler

Soner og priser
Etter overgang til digital løsning er det nå kun 1 sone i Løvåsen Borettslag.

Gjester henvises til gjeste parkeringsplasser og registreres i app.

Både uteplasser og garasjeplasser leies ut til månedspriser, og disse er som følger per 2022:
Ute: kr 118.-/mnd
I fellesgarasje: kr 474.-/mnd
I enkeltgarasje: kr 589.-/mnd

Leie av uteplass og garasjeleie betales som en egen post på den vanlige blanketten for felleskostnader.
Ønsker du å bli notert på venteliste for garasjeplass, ring oss, send en epost eller stikk innom – se kontaktinformasjon nedenfor.

Reglement og kontroll
Følgende regler gjelder for parkering:
• Det er kun tillatt å benytte oppmerkede plasser

• Om du parkerer  på gjesteparkering, risikerer du å bli bøtelagt.
• Plasser merket funksjonshemmede kan kun benyttes av kjøretøyer med gyldig bevis for dette.
• Det er fremdeles tillatt å parkere foran hovedinngangene til blokkene i maks 20 minutter, for av- og pålessing.

Brudd på våre parkerings bestemmelser kan medføre bøter ilagt av parkeringsselskapet. Det er VestPark som kontrollerer at parkeringen i borettslaget overholdes og at feilparkerte biler bøtelegges. Deres vakttelefon er 942 80 514.

[bigContact phones=on][bigContact hours=on][bigContact emails=on]
Print Friendly, PDF & Email