Brann/Fire: 110
Politi/Police: 112
Medisinsk/Medical: 113

Styreleder: Berit Moldestad
Løvåsveien 70 –  styret@lovasen.no.no
Tlf: 936 56 851

Vaktmester 930 30 582

Nestleder: Ann-Kathrin Thingnes
Løvåsveien 40 – annkathrintn@gmail.com
Mob: 952 31 413

Vakttelefoner
Bomiljøvakt / security 55 28 28 00
Rør / plumbing: Grevstad & Tvedt VVS  55 20 20 00
Parkering/parking: VestPark  942 80 514

For andre vanlige henvendelser, se / for other situations, see
Kontakt
Vaktmester 930 30 582 (07-15)
Blokk-tillitsvalgte

Print Friendly