Valg av styre i Løvåsen Borettslag på  generalforsamlingen 22. juni 2021

Forslag/innspill til styret sendes på epost:

styret@lovasen.no

Styret består av følgende medlemmer:
___________________________________
Styreleder: Ivar Pettersen
Epost: ivar.pettersen@vlfk.no
Mob: 458 69 351
__________________________________
Nestleder: Kenneth Gonzalez
Epost: kenneth@1976.no
Mob: 922 59 09
__________________________________
Styremedlem: Andre Glengjen
Epost: – andreglengjen@icloud.com
Mob: 907 75 574
__________________________________
Styremedlem: Sverre Strømmen
Epost: sver.strommen@gmail.com

Mobil: 917 87 005

_____________________________________

Styremedlem: Sandra Elise Nylund
Epost:  sanylund@icloud.com
Mob: 942 994 06

__________________________________

Styremedlem: Timian Andrè Vannebo
Epost:  timianvannebo@hotmail.com
Mob: 948 36 497
___________________________________
Styremedlem: Jorunn Lovise Lærum
Epost:  – 2008jll@gmail.com
Mob: 922 74 464
_______________________________________
Print Friendly, PDF & Email