Styret i Løvåsen borettslag

Styret i Løvåsen Borettslag, som stadfestet av generalforsamlingen 19.april.2021

Styreleder: Berit Moldestad
styret@lovasen.no
Mob: 936 56 851
__________________________________
Nestleder: Ann-Kathrin Thingnes
Løvåsveien 40 – annkathrintn@gmail.com
Mob: 952 31 413
__________________________________
Styremedlem: Bo Bell
Ekstern – bo.bell.bergen@gmail.com
Mob: 950 35 257
__________________________________
Styremedlem: Timian Andrè Vannebo
Løvåsbakken 21 – timianvannebo@hotmail.com
Mob: 948 36 497
___________________________________
Styremedlem: Jorunn Lovise Lærum
Løvåsveien 80 – 2008jll@gmail.com
Mob: 922 74 464
_______________________________________
Varamedlem: Kenneth Gonzalez
Løvåsveien 70 – kenneth@1976.no
Mob: 922 59 090
________________________________________
Varamedlem: Helene Apablaza
Løvåsveien 70 – helena.545@hotmail.com
Mob: 905 74 464

 

 

 

 

 

Print Friendly