Securitas-LogoDøgntelefon: 55 28 28 00
Securitas AS har siden 1994 levert bomiljøvakt-tjeneste til borettslaget. Dette er en orientering om hva bomiljøvakt-tjenesten innebærer for deg.

Formålet med tjenesten
Formålet med tjenesten er å gi deg som beboer trygghet og trivsel, samtidig som vi vil aksjonere og demme opp for innbrudd og tyveri/hærverk.

Securitas AS går vaktrunder til forskjellige tider på døgnet (kveld/natt) med kontroll av dører, vinduer og korridorer, samt tilsyn av fellesarealer og garasjer. Bomiljøvekter kan assistere ved opplevelse av utrygghet, f.eks. ved uønsket ferdsel/opphold av uvedkommende, husstøy/bråk, eller ved behov for «akutt» håndverksmessig assistanse.

  • Beboere som står oppført i borettslagets lister over andelseiere/framleiere, kan vederlagsfritt rekvirere innlåsning i egen leilighet. Beboerne må selv være tilstede ved innlåsning og kunne forevise godkjent legitimasjon.
  • Bomiljøvekter kan vederlagsfritt utføre utvendig tilsyn med leiligheten når beboer er bortreist for kortere eller lengre tid. Ta kontakt i hvert enkelt tilfelle for avtale.

Alle kan, ved behov for assistanse, ringe bomiljøvekteren på tlf 55 28 28 00, 24 timer i døgnet, alle dager.

Ved spørsmål om bomiljøvaktordningen, kontakt driftskoordinator Roger Bognø i Securitas AS. Han treffes på telefon +47 48 13 84 22, sentralbord: 02452 eller +47 22 57 73 08

Print Friendly