Borettslagets vaktmester og Byggdrifter har kontor i Løvåsbakken 11 – det samme som styrekontoret.
De har arbeidstid fra  08.00 og 16.00 alle hverdager.

Tlf Vaktmester: 930 30 582    Tlf Byggdrifter: 944 39 439
Se forøvrig Kontakt.
Se også Beboerhåndboken, der du finner informasjon om vaktmesterens tjenester.

Ved ferieavvikling
Ved ferieavvikling er vikar å treffe mellom kl. 08.00 og kl. 15.00 på samme nummer.
Ut over dette kontaktes bomiljøvakten på tlf. 951 94 092

Print Friendly, PDF & Email