5.1 Hva vaktmesteren kan gjøre for deg

Telefonnr. til vaktmester er 930 30 582. Dette står også på oppslagstavlene i vestibylene.

Telefonnr. til byggdrifter er 944 39 439.

Vaktmester har arbeidstid fra kl. 08.00 til kl. 16.00 alle ukedager.

I dette tidsrommet skal vaktmesteren kontaktes dersom noen av heisene står.

Dersom du har mistanke om lekkasjer i leiligheten, bør du kontakte ham omgående.

Tett sluk eller andre problemer i leiligheten kan vaktmesteren være behjelpelig med å
kartlegge, men fortrinnsvis bare i arbeidstiden.

Print Friendly, PDF & Email