1.11 Vannlekkasjer

Din leilighet

Dersom du hører risle- eller dryppelyder, eller har andre grunner til å mistenke lekkasjer,
meld fra til vaktmesteren umiddelbart på tlf. 930 30 582, eller vakttelefonen til Grevstad &
Tvedt VVS AS tlf.: 55 20 20 00. Ikke vent, men ta affære umiddelbart, ellers kan problemet bli større en nødvendig.

Print Friendly, PDF & Email