Reglement: Beboerhåndboken

handbokenBeboerhåndboken for eiere skal finnes i ett eksemplar i din leilighet. Har du ikke lest gjennom den, og returnert en signatur for dette, forsøk å få gjort dette snarest. Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i Løvåsen Borettslag.

I håndboken finner du

  • Alt om din leilighet
  • Alt om din etasje
  • Om uteområdene
  • Hva vaktmesteren kan gjøre

Denne håndboken skal følge leiligheten, og vi ber om at du tar godt vare på den.
Det er viktig at alle setter seg inn i innholdet, for på den måten å bidra til å skape et godt bomiljø.

Dersom du skulle ha forlagt din håndbok, kan du åpne den som PDF, og eventuelt skrive den ut her.

Håndboken er også oversatt til engelsk, og denne oversettelsen vil bli sendt ut til de som ønsker det. Vedtektene våre har også blitt oversatt til engelsk.

Print Friendly