Prosjekter i Løvåsen 2003-2021

Løvåsen er et populært boligområde og hvert år flytter nye beboere inn i borettslaget. I denne artikkelen presenteres hva som er utrettet i perioden 2003-2021. Det vil nedenfor bli listet opp 33 punkter, men først en gjengivelse av viktige hendelser i disse årene.

Gamle Husbanklån ble omgjort til fastrentelån i årene 2003 og 2004. Dette var nødvendig for å ta høyde for nødvendigheten av rehabilitering av rørene som tvang seg frem. På dette tidspunktet representerte disse lånene en totalsum på Kr. 41 343 500.  Pr. 30.04.21 er denne summen på de samme lånene Kr.22 499 123 (fastrente).

Garasjene er rehabilitert. I den sammenheng ble det i 2016 tatt opp et lån på Kr. 23 000 000.  Dette lånet har pr. 30.04.21 en rest på Kr. 21 801 708 med flytende rente. Rehabilitering av rør hadde en totalkostnad på 80 mill. Rehabiliteringen ble finansiert med Husbanklån på 60 mill. Restlånet pr. 30.04.2021 er på Kr. 46 670 348.

Totalt viser dette at Løvåsen Borettslag pr. 30.04.2021 har en gjeld til banker på Kr. 90 971 179.

Løvåsen borettslag har siden 2003 gjennomgått omfattende rehabilitering og endringer. Man har rehabilitert i en rekkefølge hvor behovet for rehabilitering har vært det avgjørende.

Borettslaget hadde i samarbeid med BOB gjennom flere år lagt ned mye arbeid i å finne ut hvordan man best kunne starte med rehabilitering rør.  Det skal i rettferdighetens navn sies at INGEN borettslag hadde prøvd seg på en slik total rehabilitering som det var behov for i Løvåsen. Det i seg selv var en utfordring. I 2004 var det så ille at styret bestemte seg for å finne andre konsulenter til å bistå styret med å en løsning på «REHABILITERING RØR». Dette ble vårt første møte med konsulent firmaet COWI.  Et samarbeid som nå fortsetter i forbindelse med rehabilitering etasjebalkonger og nye inngangspartier.

Når det gjelder rehabilitering av rør ble prosessen også fremtvunget av stadige lekkasjer i blokkene.  Forsikringspremien hadde på dette tidspunkt nådd et nivå tett opp til 1. mill. pr. år og Gjensidige vurderte ikke å akseptere borettslaget som kunde.

For enkelhetens skyld er det utarbeidet en liste på 33 punkter som gjenspeiler arbeidet som er utført i den nevnte perioden:

Rehabiliteringslisten i Løvåsen borettslag ser ut som følger:

 1. Total rehabilitering av rør på kjøkken. Samtlige bad revet. Alt på baderommene og WC rommene ble fjernet og bygget på nytt fra grunnen.
 2. Rør rehabiliteringen hadde en totalkostnad på Kr. 80. mill. vi hadde 20. mill. av dette selv.
 3. I forbindelse med rehabiliteringen ble det kjøpt inn 14 stk. husvogner. De tjente som boliger til eierne i de 2 måneder de ikke kunne bo i sine leiligheter. Disse ble etter bruk solgt igjen av Bergen Caravan hvor de var kjøpt. Det var en del av avtalen da de ble kjøpt. 
 4. Bakganger/trappeløp i samtlige blokker malt.
 5. Alle blokkene har fått ny design. Malt på nytt. (Se bilde)
 6. Alle heisene rehabilitert 2 ganger.
 7. Nye led lys i inngangspartier samt nye lamper i alle etasjebalkonger og gang til ener og toer leiligheter.
 8. Nye rømningslys i bakgangene.
 9. Nytt dørtelefon system i blokk 11 og blokk 21.
 10. Branndører fra etasjebalkonger og til baktrappen i alle blokker.
 11. Samtlige 5 tak på blokkene er lagt/bygget på nytt. Nye luker for tilkomst til tak montert.
 12. Monterte sikringskroker på samtlige tak.
 13. Tilhenger som eierne kan benytte seg av er innkjøpt.
 14. Nye utelys stolper i hele borettslaget innkjøpt og montert.
 15. Tomten hvor Løvåshagen Borettslag ligger i dag – 19,8 mål solgt for Kr. 11,2 mill. Hele salgssummen tilfalt selvsagt Løvåsen Borettslag.
 16. Bidrag fra borettslaget til oppgradering an utearealer i Lekeklossen barnehage – og noe innvendig. Dette på bakgrunn av at «våre» barn har tilgang til lekeplassen når barnehagen er stengt. Lokalene som barnehagen holder til i er vår eiendom.
 17. Gressklippere og kostemaskiner innkjøpes nytt ved slitasje.
 18. Oppgradering av kontoret, inklusive nytt datautstyr. Kontoret har tre arbeidsplasser.
 19. Lekeplass v/ no. 11 bygget ny.
 20. Oppgraderte parkeringsplasser.
 21. Samtlige blokker har nye varmtvannsberedere.
 22. Nye rekkverk i forbindelse med utvendige kjellertrapper – samtlige blokker.
 23. Samtlige garasjer er rehabilitert – strøm – betong – plante kassene måtte fjernes i den sammenheng. De er i dag lukkede «kasser». Nye garasjeporter i både enkle og fellesgarasjer.
 24. Eget nedkast for glass og metal er bygget. Det lille røde huset mellom no. 40 /70.
 25. Gjennom årene er samtlige vinduer i blokkene skiftet. Vi har også alltid noen nye vinduer på lager.
 26. Rehabilitering av de fleste fellesområder ute.
 27. Fiber kabel til internett og TV.
 28. Nye trapper med heller lagt mellom 70/40 og mellom 40/ 11.
 29. Utvidelse av de private terrassene ferdigstilt i 2004.
 30. Festlokalene i no. 40 – og møtelokalene i no. 21 rehabilitert.
 31. Nye serviser og kjøleskap mv. i alle lokaler. I lokalet i no. 21 kan man dekke til 50 personer og i no. 40 kan man dekke til 40 personer.
 32. Trimrom og møterom i no. 70 rehabilitert.
 33. Rehabilitering av etasjebalkonger er kommet langt i prosjekteringen. Prosjekteringen er også her utført av COWI. Arkitektarbeidet for øvrige arbeider er kommet så langt at de er nærmest klar for å sende bygningsmyndighetene for godkjenning. Denne rehabiliteringen vil gi oss «vaske kott» i sokkeletasjen i blokk 11. På lik linje med de øvrige blokkene.

Oppstillingen over og en gjennomgang av regnskapet fra BOB pr. 30.04.2021 vil man se at fellesgjelden pr. andel er godt innenfor det akseptable.

Regnskapet viser at felles gjelden til en fireroms leilighet er Kr. 377 825 til en toroms er Kr. 259 899.

FYLLINGSDALEN 21.05.2021 

Styret
Løvåsen orettslag
Et bilde som inneholder tekst, gress, himmel, utendørs

Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder tre, himmel, utendørs, gammel

Automatisk generert beskrivelse

Dersom man etter å ha lest gjennom ovenstående redegjørelse føler for mer informasjon er det bare å ta kontakt med oss på kontoret for mer avklarende opplysninger. 

Print Friendly, PDF & Email