Brann/Fire: 110
Politi/Police: 112
Medisinsk/Medical: 113

Styreleder: Ivar Pettersen
styret@lovasen.no
Mobil: 458 69 351

Vaktmester 930 30 582

Nestleder: Kenneth Gonzalez
kenneth@1976.no
Mobil: 922 59 090

Vakttelefoner
Bomiljøvakt / Arvan Security 951 94 092
Rør / plumbing: Grevstad & Tvedt VVS  55 20 20 00
Parkering/parking: VestPark  942 80 514

For andre vanlige henvendelser, se / for other situations, see
Kontakt
Vaktmester 930 30 582 (08-16)
Blokk-tillitsvalgte

Print Friendly, PDF & Email