Brann/Fire: 110
Politi/Police: 112
Medisinsk/Medical: 113

Styreleder: Ivar Pettersen
styret@lovasen.no
Mobil: 458 69 351

Vaktmester 930 30 582

Nestleder: Sverre Strømmen
sver.strommen@gmail.com
Mobil: 917 87 005

Vakttelefoner
Bomiljøvakt / security 55 28 28 00
Rør / plumbing: Grevstad & Tvedt VVS  55 20 20 00
Parkering/parking: VestPark  942 80 514

For andre vanlige henvendelser, se / for other situations, see
Kontakt
Vaktmester 930 30 582 (07-15)
Blokk-tillitsvalgte

Print Friendly