Beboerhåndboken

5.1 Hva vaktmesteren kan gjøre for deg

Telefonnr. til vaktmester er 930 30 582. Dette står også på oppslagstavlene i vestibylene. Telefonnr. til byggdrifter er 944 39 439. Vaktmester har arbeidstid fra kl. 08.00 til kl. 16.00 alle ukedager. I dette tidsrommet […]

Beboerhåndboken

4.3 Dugnad

Laget har ikke organisert dugnad, men oppfordrer folk til å melde seg til miljøutvalget, for påden måten å bidra til bofellesskapet.