Døgntelefon: 951 94 092                                                                                                       
Avarn Security leverer bomiljøvakt-tjeneste til borettslaget. Dette er en orientering om hva bomiljøvakt-tjenesten innebærer for deg.

Formålet med tjenesten
Formålet med tjenesten er å gi deg som beboer trygghet og trivsel, samtidig som vi vil aksjonere og demme opp for innbrudd og tyveri/hærverk.

Avarn Security går vaktrunder til forskjellige tider på døgnet (kveld/natt) med kontroll av dører, vinduer og korridorer, samt tilsyn av fellesarealer og garasjer. Bomiljøvekter kan assistere ved opplevelse av utrygghet, f.eks. ved uønsket ferdsel/opphold av uvedkommende, husstøy/bråk, eller ved behov for «akutt» håndverksmessig assistanse.

  • Beboere som står oppført i borettslagets lister over andelseiere/framleiere, kan vederlagsfritt rekvirere innlåsning i egen leilighet. Beboerne må selv være tilstede ved innlåsning og kunne forevise godkjent legitimasjon.
  • Bomiljøvekter kan vederlagsfritt utføre utvendig tilsyn med leiligheten når beboer er bortreist for kortere eller lengre tid. Ta kontakt i hvert enkelt tilfelle for avtale.

Alle kan, ved behov for assistanse, ringe bomiljøvekteren på tlf 951 94 092,  24 timer i døgnet, alle dager.

Print Friendly, PDF & Email