No Picture
Beboerhåndboken

4.4 Grendahus og lokalene i Løvåsbakken 21

Grendahuset ligger i sokkeletasjen i Løvåsveien 40. Her kan man ha selskapeligheter for inntil40 personer. Alt nødvendig utstyr finnes. Grendahuset egner seg godt til feiring av rundedager, konfirmasjoner, barnedåp, bryllup, julebord og familiesammenkomster. Se vårhjemmeside […]

Beboerhåndboken

4.5 Lufting av dyr

Det er båndtvang i hele Bergen Kommune og da også på borettslagets eiendom. Barn skalikke lufte hunder, se forøvrig eget regelverk for dyr i borettslaget, jmf. punkt 1.6.

Beboerhåndboken

4.6 Parkering

I Løvåsen borettslag er det innført soneparkering i hele laget. Det er kun tillatt å parkere påoppmerkede plasser for beboere (se skilting), enten i sone 1 (for eiere i no. 80 og no.70) ellersone 2 […]

Beboerhåndboken

3.1 Den årlige vaskeuken (turnus)

Hver leilighet skal utføre ordenstjenesten en uke hvert år i henhold til den oppsatteturnuslisten (se eget vedlegg) – deler av Løvåsbakken 21 vil få to uker i løpet av et gitt år pågrunn av at […]