Beboerhåndboken

1.1 Altan

Det er ikke tillatt å fjerne evakueringsstigen. Dersom stigen mangler når du flytter inn,vennligst meld fra til styret. Altanen er ikke ment å være en lagringsplass eller bossplass. Ikke bare ser det stygt ut utenfra,det […]