1.1 Altan

Din leilighet

Det er ikke tillatt å fjerne evakueringsstigen. Dersom stigen mangler når du flytter inn,
vennligst meld fra til styret.

Altanen er ikke ment å være en lagringsplass eller bossplass. Ikke bare ser det stygt ut utenfra,
det er brannfarlig og hindrer eventuell evakuering nedover stigene.

Til klestørk på altanen skal det benyttes et lavt stativ, ikke en snor under taket. Større ting som
skal tørkes henges på tørkerommet. Tepper henges ikke over rekkverket, fordi da havner
skitten hos naboene under.

Altanene skal ikke spyles. Vannet vil da renne ned til alle under.

Gulvlemmene kan tas opp for renhold under lemmene, det skal da kostes og vaskes.
Tegninger og retningslinjer for renhold av altangulvene finner du bakerst i håndboken, se
vedlegg.

Det er strengt forbudt å kaste ting ut fra altanen. Det må heller ikke kastes sigarettsneiper utfor rekkverket, det kan forårsake brann på altaner lenger nede.

Fugler må ikke mates fra altanene. Dette samler uønsket skit og fuglene kan være
smittebærere.

Grilling på altanene er kun tillatt ved bruk av elektrisk- eller gassgrill. Vær nøye med renhold
på grunn av steikeosen som finner veien til naboen. Bruk av grillkull og tennvæske på altanen
er strengt forbudt.

Støyende arbeid eller annen støyende aktivitet på altanen er ikke akseptabelt. Fotballspilling
og hopping gir gjenklang i hele blokken. Høy musikk er også forbudt.

Selskapelighet på altanen etter kl. 24.00 (selv i helger) må begrenses. Tenk på naboene.

Print Friendly, PDF & Email