4.6 Parkering

Uteområdene

I Løvåsen borettslag er det innført soneparkering i hele laget. Det er kun tillatt å parkere på
oppmerkede plasser for beboere (se skilting), enten i sone 1 (for eiere i no. 80 og no.70) eller
sone 2 (eiere i no. 40, no. 21, og no. 11). Det deles ut nummererte, unike oblater for
soneparkeringen til en kostnad av kr 104,- pr måned; kontoret håndterer dette.

Reparasjon og vask av biler er ikke tillatt.

Gjester henvises til skiltet gjesteparkering på taket til fellesgarasjen ved no. 11 og mellom no.
70 og no. 40. Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av beboere; har bilen din registrert adresse
i Løvåsen, vil det medføre bot.

Vennligst respekter handicap-parkeringen; det finnes kun 9 stykker av disse og de er beregnet
for forflytningshemmede. De som har HC-kort må ha parkeringsoblaten ved siden av for å stå
på handicap-parkeringen.

Parkeringen utenfor inngangsdøren er imidlertid tillatt for kortvarig lasting og lossing, inntil
20 minutter. I forbindelse med inn- og utflytting kan man få parkeringstillatelse fra
styrekontoret.

Vær oppmerksom på at det er parkeringsforbud foran papircontainerne til enhver tid.

Det er selskapet VestPark AS som har ansvaret for at bestemmelsene blir overholdt. Brudd på
bestemmelsene medfører bot eller borttauing.

Print Friendly, PDF & Email