2.6 Vask- og tørkerommene

Din etasje

Døren mellom etasjebalkongen og tørkerommet skal alltid holdes låst. Dette er for å hindre
tyveri og hærverk. Vaskemaskiner er dyr eiendom.

Døren mellom vaske- og tørkerommet skal også være lukket til enhver tid. Å la døren stå åpen
om vinteren kan føre til frostskader på vannrørene og vaskemaskiner. Borettslaget er ikke
ansvarlig for utstyr som blir ødelagt på grunn av kulde eller frost.

På vaskerommet skal det kun oppbevares klær i forbindelse med vaskingen. Det vil si,
vaskerommet skal ikke være lagringsplass for skittentøyskurven, langt mindre løst skittentøy.
Ferdig vasket klær skal også fjernes umiddelbart. Tørkerommet skal ikke brukes som
lagringsplass, da dette øker faren for brann.

På vaskerommet skal det bare være vaskemaskiner og tørketromler som brukes. Det vil si 4
vaskemaskiner og eventuelt tilsvarende antall tørketromler.

Bruk av vaskemaskinen etter kl. 22.00 er ikke bare forbudt, det er også umulig, ettersom
vannet avstenges automatisk ved dette klokkeslettet. Vannet åpnes igjen 06.00. Dersom du
setter på maskinen så sent at den ikke har vasket ferdig til 22.00, er eventuell skade på
maskinen ditt eget økonomiske ansvar.

Det er kun tillatt med tørketrommel som har kondensfjerner. Tørketrommel skal heller ikke
brukes etter kl. 22:00.

Strømtilførselen til vaskemaskinen styres fra sikringsskapet i leiligheten.

Ovnen på vaskerommet er innstilt på 16 grader og skal ikke endres.

Print Friendly, PDF & Email