Beboerhåndboken

3.3 Kjellerboder

Alle plikter å holde sin kjellerbod avlåst, selv om man ikke bruker den. Av hensyn tilbrannfaren og hygienen skal bodene til enhver tid holdes ryddig.

Beboerhåndboken

2.6 Vask- og tørkerommene

Døren mellom etasjebalkongen og tørkerommet skal alltid holdes låst. Dette er for å hindretyveri og hærverk. Vaskemaskiner er dyr eiendom. Døren mellom vaske- og tørkerommet skal også være lukket til enhver tid. Å la døren […]

Beboerhåndboken

2.5 Sykler, barnevogn, akebrett og lignende

Av hensyn til brannforskriftene skal slikt utstyr ikke plasseres på etasjebalkong (heissats) elleri trappegangen. Det er heller ikke tillatt å ha dette stående på vaske- og tørkerommene. Detfinnes et eget sykkelrom i sokkeletasjen i hver […]

Beboerhåndboken

1.5 Bruk og vedlikehold av leiligheten

Borettshaveren (eieren) er til enhver tid ansvarlig for at leiligheten med altan og boder er iordentlig stand. All skade på leiligheten med tilbehør erstattes av eieren. Alle medlemmer ihusstanden bør være klare over ansvaret for […]