1.5 Bruk og vedlikehold av leiligheten

Din leilighet

Borettshaveren (eieren) er til enhver tid ansvarlig for at leiligheten med altan og boder er i
ordentlig stand. All skade på leiligheten med tilbehør erstattes av eieren. Alle medlemmer i
husstanden bør være klare over ansvaret for indre vedlikehold. Borettshaveren er selv
ansvarlig for å se til at alle sluker fungerer som de skal. (Se vedtektene.)

Det er eiers ansvar å skifte batteri i batteri-drevne røykvarslere. Batterier deles ut på slutten av
hvert år fra kontoret. Brannslukkeren bør vendes opp ned jevnlig; sjekk at trykket er grønt.
Det er sterkt anbefalt at eieren smører hengslene til vinduene, som kan forlenge deres levetid
med opptil fem år.

Alle leiligheter har ett sikringsskap inne i leiligheten, som er eierens ansvar. Det finnes også
sikringsskap med måler til hver leilighet i bakgangen. Der skal finnes to 35-ampere sikringer.
Dersom disse går, har tillitsvalgt i hver blokk fått utdelt sikringer. De kan ved nød være
behjelpelig med nye sikringer. Merk at disse sikringene også er eiers ansvar.

Leiligheten skal ikke luftes gjennom inngangsdøren.

Det er ikke tillatt å koble oppvaskmaskin til varmtvannet.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt med vaskemaskin i leiligheten. Dersom man
av spesielle årsaker må ha en slik løsning skal styret varsles og godkjenning innhentes. Ved
montering av vaskemaskin i leiligheten skal den settes på badet. Dokumentasjon fra godkjent
installatør på at alle sikkerhetskrav er fulgt skal forelegges styret uoppfordret. Det er ikke
tillatt å ha tørketrommel inne i leiligheten, ikke en gang for eiere med dispensasjon til å holde
vaskemaskin.

I henhold til Lov om burettslag paragraf 5-17 kan styret kreve tilgang til leilighetene for
nødvendig vedlikehold av bygningsmassen og tekniske anlegg

Innboforsikring er vesentlig og styret oppfordrer alle andelseiere til å ha dette i orden.

Print Friendly, PDF & Email