1.5 Bruk og vedlikehold av leiligheten

Din leilighet

Borettshaveren (eieren) er til enhver tid ansvarlig for at leiligheten med altan og boder er i
ordentlig stand. All skade på leiligheten med tilbehør erstattes av eieren. Alle medlemmer i
husstanden bør være klare over ansvaret for indre vedlikehold. Borettshaveren er selv
ansvarlig for å se til at alle sluker fungerer som de skal. (Se vedtektene.)

Det er eiers ansvar å skifte batteri i batteri-drevne røykvarslere. Batterier deles ut på slutten av
hvert år fra kontoret. Brannslukkeren bør vendes opp ned jevnlig; sjekk at trykket er grønt.
Det er sterkt anbefalt at eieren smører hengslene til vinduene, som kan forlenge deres levetid
med opptil fem år.

Alle leiligheter har ett sikringsskap inne i leiligheten, som er eierens ansvar. Det finnes også
sikringsskap med måler til hver leilighet i bakgangen. Der skal finnes to 35-ampere sikringer.
Dersom disse går, har tillitsfolkene i hver blokk fått utdelt sikringer. De kan ved nød være
behjelpelig med nye sikringer. Merk at disse sikringene også er eiers ansvar. Vi har
fellesavlesing av strøm sist i september hvert år, og eieren blir da orientert om strømforbruk
og neste års A-kontobetaling.

Leiligheten skal ikke luftes gjennom inngangsdøren.

Det er ikke tillatt å koble oppvaskmaskin til varmtvannet.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt med vaskemaskin i leiligheten. Dersom man
av spesielle årsaker må ha en slik løsning skal styret varsles og godkjenning innhentes. Ved
montering av vaskemaskin i leiligheten skal den settes på badet. Dokumentasjon fra godkjent
installatør på at alle sikkerhetskrav er fulgt skal forelegges styret uoppfordret. Det er ikke
tillatt å ha tørketrommel inne i leiligheten, ikke en gang for eiere med dispensasjon til å holde
vaskemaskin.

I henhold til Lov om burettslag paragraf 5-17 kan styret kreve tilgang til leilighetene for
nødvendig vedlikehold av bygningsmassen og tekniske anlegg

Innboforsikring er vesentlig og styret oppfordrer alle andelseiere til å ha dette i orden.

Print Friendly