Beboerhåndboken

2.6 Vask- og tørkerommene

Døren mellom etasjebalkongen og tørkerommet skal alltid holdes låst. Dette er for å hindretyveri og hærverk. Vaskemaskiner er dyr eiendom. Døren mellom vaske- og tørkerommet skal også være lukket til enhver tid. Å la døren […]

Beboerhåndboken

2.1 Boss-sjakten

Boss-sjakten er kun beregnet til vanlig husholdningsavfall, alt annet kan gjøre sjakten tett. Bossjakten skal ikke brukes mellom kl. 23:00 og kl. 06:00. Der er en container for papirresirkulering utenfor hver blokk. Husk at vaktmesteren […]

Beboerhåndboken

2.2 Den månedlige vaskeuken

Vaskingen fordeles likt mellom de forskjellige leilighetene i hver etasje, slik at hver leiligheter ansvarlig for vask én uke om gangen. Det skal vaskes minimum to ganger pr uke eller etterbehov, og alltid før helg. […]

Beboerhåndboken

2.3 Heisene

Heisene skal brukes med tilbørlig aktsomhet Vi gjør oppmerksom på at den lille heisen har en maks. vekt på 300 kg. Ved størrebelastninger kan nødbremsen utløses. Dersom heisdørene begynner å lukke seg før du er […]