Beboerhåndboken

3.1 Den årlige vaskeuken (turnus)

Hver leilighet skal utføre ordenstjenesten en uke hvert år i henhold til den oppsatteturnuslisten (se eget vedlegg) – deler av Løvåsbakken 21 vil få to uker i løpet av et gitt år pågrunn av at […]

Beboerhåndboken

3.2 Inngangsdørene

Ytterdørene til vestibylen skal holdes låst mellom kl. 18:00 og kl. 07:00. Låsesystemet koblesinn automatisk kl. 18:00. Ser man at dette ikke fungerer, vennligst meld fra til vaktmesteren. Kjellerdøren skal alltid holdes låst.

Beboerhåndboken

3.3 Kjellerboder

Alle plikter å holde sin kjellerbod avlåst, selv om man ikke bruker den. Av hensyn tilbrannfaren og hygienen skal bodene til enhver tid holdes ryddig.

Beboerhåndboken

3.4 Dørtelefonen

Det henstilles til alle å bruke calling-anlegget skånsomt. Meld fra til vaktmesteren dersom systemet ikke virker som det skal.