3.8 Vakthold fra Avarn Security

Din etasje

Avarn security går vaktrunder til forskjellige tider på døgnet for å kontrollere fellesarealer.

Ved uønsket ferdsel/opphold av uvedkommende, eller truende og ubehagelige situasjoner,
ring bomiljøvakten på døgnåpen linje 951 94 092.

Print Friendly, PDF & Email