3.2 Inngangsdørene

Din etasje

Ytterdørene til vestibylen skal holdes låst mellom kl. 18:00 og kl. 07:00. Låsesystemet kobles
inn automatisk kl. 18:00. Ser man at dette ikke fungerer, vennligst meld fra til vaktmesteren.

Kjellerdøren skal alltid holdes låst.

Print Friendly, PDF & Email