Beboerhåndboken

3.2 Inngangsdørene

Ytterdørene til vestibylen skal holdes låst mellom kl. 17:00 og kl. 07:00. Låsesystemet koblesinn automatisk kl. 17:00. Ser man at dette ikke fungerer, vennligst meld fra til vaktmesteren.Ved lossing og lignende etter kl. 17:00 er […]