Beboerhåndboken

3.2 Inngangsdørene

Ytterdørene til vestibylen skal holdes låst mellom kl. 18:00 og kl. 07:00. Låsesystemet koblesinn automatisk kl. 18:00. Ser man at dette ikke fungerer, vennligst meld fra til vaktmesteren. Kjellerdøren skal alltid holdes låst.