2.2 Den månedlige vaskeuken

Din etasje

Vaskingen fordeles likt mellom de forskjellige leilighetene i hver etasje, slik at hver leilighet
er ansvarlig for vask én uke om gangen. Det skal vaskes minimum to ganger pr uke eller etter
behov, og alltid før helg. Gjør alle en ordentlig jobb blir det ikke så mye på den enkelte.

Turnusen er lagt opp som en kalender med farger som viser de fire forskjellige
leilighetstypene. Kalenderen legges også ut på våre hjemmesider og i posten.

Det som skal vaskes er:
  • Vaskerommet: Gulv, vindu og vinduskarm, samt dør begge sider. Tørk av det store bordet. Vaskene og slukene skal rengjøres grundig.
  • Tørkerommet: Snorer tørkes av, gulvet vaskes og dør vaskes begge sider.
  • Etasjebalkong: Gulvet vaskes. Heisfronter og dører vaskes, men ikke med såpe. Det
    beste resultatet får man med vinduspuss (spray og tørkepapir). Det er viktig å rense
    rillene i heiskarmen. Eneren og toeren deler vasking av deres gang mellom seg.
  • Trappegang: Gang og trappene vaskes ned til etasjen under, samt dør begge sider.
  • Boss-sjakt: Det rengjøres under og rundt sjaktlokket.

Dersom vedkommende som har turnus lar være å vaske, eller gjør det riktig dårlig, vil
tillitsvalgt sørge for at andre tar jobben. Den som ikke vasker vil da få en regning på kr 600 +
omkostninger.

Dersom alle på etasjen blir enige om retten til å bruke tørkerommet, det vil si hvem skal
henge opp og fjerne tøy til ulike tidspunkt, er det greit. Men dersom man ikke kan enes, skal
regelen være at den som har den månedlige vaskeuken har førsteretten til bruk av
tørkerommet.

Print Friendly, PDF & Email