2.3 Heisene

Din etasje

Heisene skal brukes med tilbørlig aktsomhet

Vi gjør oppmerksom på at den lille heisen har en maks. vekt på 300 kg. Ved større
belastninger kan nødbremsen utløses.

Dersom heisdørene begynner å lukke seg før du er klar, åpne dem igjen ved å trykke på
knappen utenfor heisen, eller døråpningsknappen innenfor i heisen. Du kan også vifte med 7
hånden foran lyscellen i karmen, men ikke hold dørene tilbake med makt. Dette kan meget lett
føre til at døren kjører seg fast.

Den store heisen er programmert for å bruke lengre tid før dørene lukkes. Dette er av hensyn
til rullestoler, barnevogner og sykler.

Dersom heisen stopper mens du er inni den, hold den gule alarmknappen inne i 10 sekunder
inntil du hører ringelyd. Da har du fått kontakt med alarmsentralen.

Dersom den store heisen står, vennligst meld fra til vaktmesteren, eller bruk alarmknappen i
lilleheisen for å melde fra til Heis-Tek.

Dersom det er den lille heisen som står og det er helg, kan man vente med å varsle til over helgen. Dette er fordi den store heisen trengs til syketransport og må være i drift til enhver tid.

Dersom du oppdager at et lite barn sitter fast i heisen alene, bli værende ved heisen og prat
med barnet samtidig som du kontakter nærmeste nabo slik at vedkommende kan kontakte
enten Heis-Tek eller vaktmesteren. Du kan også hente opp den andre heisen og tilkalle hjelp
fra alarmknappen i den.

Borettslaget gjør særskilt oppmerksom på at den store heisen i hver blokk til enhver til skal
være operativ, grunnet syketransport med båre etc. Dette medfører at en eventuell
driftsstans umiddelbart må utbedres, også med eventuell utrykning av servicepersonell på
helligdager.
Slik umiddelbar skadeutbedring er potensielt kostbart. Ved utilbørlig og/eller
forsettelig/uaktsom skade påført heisene, vil borettslagets tap søkes erstattet av skadevolder
innenfor gjeldende regelverk. Denne bestemmelse anses derfor som et varsel om at slik
inndrivelse vil skje.
Som alle andre steder, må ikke heisene brukes ved brann.
Print Friendly, PDF & Email