Beboerhåndboken

3.3 Kjellerboder

Alle plikter å holde sin kjellerbod avlåst, selv om man ikke bruker den. Av hensyn tilbrannfaren og hygienen skal bodene til enhver tid holdes ryddig. Vi vil forsøke å spore bosssom er etterlatt i kjellergangene […]

Beboerhåndboken

2.1 Boss-sjakten

Boss-sjakten er kun beregnet til vanlig husholdningsavfall, alt annet kan gjøre sjakten tett.Dersom du må presse posen gjennom åpningen, er den sannsynligvis for stor. Bygningsavfallhar ingenting i sjakten å gjøre! Bossjakten skal ikke brukes mellom […]

Beboerhåndboken

2.2 Den månedlige vaskeuken

Vaskingen fordeles likt mellom de forskjellige leilighetene i hver etasje, slik at hver leiligheter ansvarlig for vask én uke om gangen. Det skal vaskes minimum to ganger pr uke eller etterbehov, og alltid før helg. […]