3.4 Dørtelefonen

Din etasje

Det henstilles til alle å bruke calling-anlegget skånsomt, og ikke som leketøy, ettersom alle er
med på å betale reparasjonen. Meld fra til vaktmesteren dersom systemet ikke virker som det
skal.

Print Friendly