3.5 Postkassene

Din etasje

Navneskilt kan fås ved henvendelse til vaktmesteren, men kan også bestilles hos en hvilken
som helst skomaker. Ved melding til posten via nettet om adresseendring tilbys det postkasseskilt. Skiltet skal inneholde navn og leilighetsnummer. Leilighetsnummeret finner du på dørkarmen (hvit lapp).
Se til at du får rett størrelse på skiltet.

Print Friendly, PDF & Email