Beboerhåndboken

3.5 Postkassene

Navneskilt kan fås ved henvendelse til vaktmesteren, men kan også bestilles ved henvendelse til kontoret enten på mail eller telefon. Mail : styret@lovasen.no Telefon 55166606/98626887