Referat fra beboermøte i Løvåsen borettslag 3. oktober 2017

Beboermøte i Løvåsen borettslag 3. oktober 2017

 

Berit Moldestad, styreleder, ønsket velkommen til beboermøte og takket for stort oppmøte.

Ladestasjoner – El-biler/hybridbiler

Sønnico ved Fredrik Sande informerte om forskjellige løsninger i forbindelse med å lade El-biler og hybrid biler. Han skisserte flere alternativer, men anbefalte Smartlading til Løvåsen borettslag. Denne formen for lading vil sikre at flere biler kan lade samtidig og at dersom det er for mange som lader samtidig vil systemet også fungere som en køordner. Smartsystemet vil også sikre at man ikke kan bruke mer enn kapasiteten på det elektriske anlegget. Løvåsen borettslag har så langt ikke brukt mye penger på å tilrettelegge for El-biler. Styret har ikke tatt stilling til fremtidige andre løsninger enn dagens løsning, men om det kommer til å bli behov for mye mer enn dagens tilrettelegging, må eventuelle kostnader bli ilagt den enkelte El-bil bruker. Dersom det er behov for mer informasjon om dette temaet er det bare til å ta kontakt med styret.

Heiser

Styreleder Berit Moldestad informerte om at Løvåsen borettslag har så langt brukt 5 millioner kroner på å rehabilitere heisene. Heistek holder fortsatt på å programmere heisene. Det styret prøver å få til, er at begge heisene skal stå nede og begge dørene skal åpne seg samtidig slik at den enkelte selv kan velge hvilken heis man ønsker å bruke. Å få til at begge heisene stiller seg nede har derimot blitt et lite problem for Heistek, fordi programvaren og elektronikken ikke styres herfra. Men vi håper at det løser seg snart.

Etter dette kom styreleder med en sterk oppfordring til alle tilstede; Vær så snill og ikke lek med heisene, det koster alle i borettslaget mye. Ingen skal leke i eller med heisene, dette gjelder både små og store barn. Så pass på og lær hverandre opp, vi ønsker å ta godt vare på tingene våre.

Bosshus/bossnedkast

Løvåsen borettslag har fått nytt «bosshus», her kan det kastes glass, metall og plast. Dette ser ut til å fungere meget fint. Det er sikkert flere som kan begynne å bruke «bosshuset» så her er det bare til å informere og motivere naboer og venner. Blir alle flink til dette vil det resultere i lavere renovasjonsavgift til borettslaget, noe som igjen er bra for alle.

Budsjett/vedlikehold 2018

Styreleder Berit Moldestad informerte om at det er en ting som står øverst på prioriteringslisten til neste år og det er takene på blokkene. Det er 2 av takene som ble gjort noe med på slutten av 1980-tallet og 3 av takene er ikke gjort noe med siden de var nye. Det er mange hull og skader på alle takene og reparasjon av disse kan ikke ventes med. Styreleder informerte videre om at styret har kalkulert kostnadene for utbedring av takene og mener at dette vil kunne utføres uten store økninger i felleskostnadene. Den totale kostnaden for å utbedre takene vil være ca 2,2 millioner, og borettslaget vil få 20 års garanti på arbeidet. I tillegg til å utbedre takene, vil takene også bli tilrettelagt for en eventuell framtidig montering av solcellepanel.

Diverse informasjon:

 • Brannøvelse er gjennomført og var meget vellykket.
  • Alle kan øve på brannøvelse hjemme
  • Husk å skifte batteriet i røykvarslere
  • Styret skifter slukkeapparatene
  • Hver leilighet er en egen branncelle
 • Hjørnevinduene i 40-blokken bli skiftet så snart som mulig.
 • Alt rørarbeid er ferdig
 • Gjelden til borettslaget minker

 

Etter dette var styret ferdig med sine saker og det ble åpnet opp for å still spørsmål. Følgende saker ble tatt opp:

Lekeplasser: Vi har en flott lekeplass, men det kom innspill om at de andre lekeplassene også burde bli vedlikeholdt. Det ble også ytret ønske om å få en babydisse i «trivselparken». Vannkranen i «trivselsparken» blir stengt om vinteren.  Sklien utenfor 40-blokken må nok fjernes eller skiftes ut for den er i alt for dårlig stand til å bli reparert. Det kom også innspill om det ville være mulig for beboere å male og jobbe dugnad for å holde lekeplassene vedlike. Det er alltid rom for personer som ønsker å jobbe dugnad i borettslaget, de som ønsker dette kan bare ta kontakt med kontoret.

Hekk ved innkjørsel til Løvåsbakken: Her ble det ytret ønske om å få vikepliktskilt og fartsdump, fordi det er blitt uoversiktlig og tidvis farlig å ferdes. Styret ser hva de kan få gjort.

Tørkerom: Det kom spørsmål angående tørkerom og om det var mulig å gjøre noe med gulvene slik at det går an å vaske de skikkelig. Her informerte styreleder om at HMS kommer i første rekke og at borettslaget er pliktig til å tenke sikkerhet. Uten denne sanden i malingen blir gulvene alt for glatt. Sanden er der for å forebygge ulykker og skader. Det kom innspill fra en beboer om at det finnes en maling som blir brukt i båter som ikke er glatt. Styret undersøker om det finnes en slik maling. Utover dette vil det i løpet av høsten bli malt på tørkerommene og da vil man begynne med de som er verst.

Sykkelboder: Alle må bli flinkere til å rydde i sykkelbodene. Det står mye i sykkelbodene og i kjellere og under trapper, ting som ikke er i bruk og tar opp plass for de som trenger det må fjernes.

Mobildekning: Det kom spørsmål om det er noe å gjøre med den dårlige dekningen i borettslaget og styret svarte at det er det ikke. Svaret styret får på sine henvendelser til mobilselskapene er at man kan koble seg på WIFI-tale.

Trimrom: I forbindelse med trimrommet, så ble det informert om at det vil bli innkalt til et eget møte angående bruk og renhold av trimrommet.

Print Friendly, PDF & Email