Aktiviteter

Takk for oppmøtet

Vi er veldig fornøyd med oppmøtet og innsatsen til beboere på brannvernøvelsen i regi av Løvåsen Borettslag og Bergen Brannvesen. Det ble gjennomført evakueringsøvelse i trappegangen i 40-blokken og avsluttet med slokkeøvelse utenfor, hvor alle […]