Innkalling til beboermøte

Concept vector - company employees interaction & communication. This graphic can also represent leadership concept, teamwork, meeting, employee discussions, people expressing opinions, group chat, etc

Concept vector - company employees interaction & communication. This graphic can also represent leadership concept, teamwork, meeting, employee discussions, people expressing opinions, group chat, etc

Tirsdag den 3. oktober, kl. 18:00 i lokalet i no. 21.

Det har vært et hektisk år så langt og vi ser ikke for oss at dette endrer seg med det første. For orienteringens del ønsker vi derfor å gi informasjon og få tilbakemelding fra dere angående høstens veivalg. Agendaen for beboermøtet er tenkt som følger:

  • Elbiler og lading
  • Bruk av heiser
  • Bosshus og bossnedkast
  • Budsjett og vedlikehold i 2018
  • Lekeplasser

Vi får med oss lade-spesialist Fredrik fra Sønnico som skal fortelle litt om hva som bør tenkes på når det kommer til elbiler, lading og fremtiden – derfor begynner møtet en halvtime tidligere enn det pleier.

Ta med dere eventuelle spørsmål og kom.

Vel møtt!

up2++

Print Friendly, PDF & Email