3.3 Kjellerboder

Din etasje

Alle plikter å holde sin kjellerbod avlåst, selv om man ikke bruker den. Av hensyn til
brannfaren og hygienen skal bodene til enhver tid holdes ryddig. Vi vil forsøke å spore boss
som er etterlatt i kjellergangene tilbake til eieren, som vil få regning. Det er ikke
vaktmesterens jobb å fjerne ditt boss fra kjelleren.

Print Friendly