3.2 Inngangsdørene

Din etasje

Ytterdørene til vestibylen skal holdes låst mellom kl. 18:00 og kl. 07:00. Låsesystemet kobles
inn automatisk kl. 18:00. Ser man at dette ikke fungerer, vennligst meld fra til vaktmesteren.
Ved lossing og lignende etter kl. 18:00 er det OK å bruke matten til å hindre at døren lukkes
igjen, men på betingelse av at man fjerner matten og lar døren gå i lås når man er ferdig. En
ulåst dør gir utrygge tilstander i blokken.

Kjellerdøren skal alltid holdes låst.

Print Friendly