Beboerhåndboken

2.6 Vask- og tørkerommene

Døren mellom etasjebalkongen og tørkerommet skal alltid holdes låst. Dette er for å hindretyveri og hærverk. Vaskemaskiner er dyr eiendom. Døren mellom vaske- og tørkerommet skal også være lukket til enhver tid. Å la døren […]

Beboerhåndboken

2.1 Boss-sjakten

Boss-sjakten er kun beregnet til vanlig husholdningsavfall, alt annet kan gjøre sjakten tett.Dersom du må presse posen gjennom åpningen, er den sannsynligvis for stor. Bygningsavfallhar ingenting i sjakten å gjøre! Bossjakten skal ikke brukes mellom […]

Beboerhåndboken

2.2 Den månedlige vaskeuken

Vaskingen fordeles likt mellom de forskjellige leilighetene i hver etasje, slik at hver leiligheter ansvarlig for vask én uke om gangen. Det skal vaskes minimum to ganger pr uke eller etterbehov, og alltid før helg. […]

Beboerhåndboken

2.3 Heisene

Heisene skal brukes med tilbørlig aktsomhet Det er i din egen interesse at heisene fungerer til enhver tid. Ikke bare koster det mye medstadige reparasjoner, men det kan være nettopp deg som må traske opp […]