Beboerhåndboken

3.3 Kjellerboder

Alle plikter å holde sin kjellerbod avlåst, selv om man ikke bruker den. Av hensyn tilbrannfaren og hygienen skal bodene til enhver tid holdes ryddig.

Beboerhåndboken

2.1 Boss-sjakten

Boss-sjakten er kun beregnet til vanlig husholdningsavfall, alt annet kan gjøre sjakten tett. Bossjakten skal ikke brukes mellom kl. 23:00 og kl. 06:00. Der er en container for papirresirkulering utenfor hver blokk. Husk at vaktmesteren […]

Beboerhåndboken

2.2 Den månedlige vaskeuken

Vaskingen fordeles likt mellom de forskjellige leilighetene i hver etasje, slik at hver leiligheter ansvarlig for vask én uke om gangen. Det skal vaskes minimum to ganger pr uke eller etterbehov, og alltid før helg. […]