1.9 Stillhet

Din leilighet

Det skal være stillhet og ro i leiligheten fra kl. 22.00. Støyende arbeid som boring, banking og
lignende er kun tillatt mellom kl. 08.00 om morgenen og kl. 20.00 om kvelden. Lørdagen og
dager før hellig- og høytidsdager, må slikt arbeid avsluttes kl. 18.00. På søndag og andre
helligdager er støyende arbeid ikke tillatt.

Print Friendly, PDF & Email