1.10 Vakthold

Din leilighet

Vi leier «bomiljøtjenester» fra Securitas AS. Vekter kan hjelpe beboerne med husbråk hos
naboene.

Nødnummeret til vekter/bomiljø vakt, døgnet rundt, er 55 28 28 00.

Dette nummeret kan du også ringe for innlåsing i leilighet. Beboeren må selv være tilstede
under innlåsingen og må kunne vise gyldig legitimasjon til vekteren.
Vekter kan foreta utvendig tilsyn dersom eier er bortreist over kortere tid. Dette er
vederlagsfritt og hver enkelt eier må selv ta kontakt med Securitas for avtale.

Print Friendly