1.10 Vakthold

Din leilighet

Vi leier «bomiljøtjenester» fra Avarn Security. Vekter kan hjelpe beboerne med husbråk hos
naboene.

Nødnummeret til vekter/bomiljø vakt, døgnet rundt, er 951 94 092.

Dette nummeret kan du også ringe for innlåsing i leilighet. Beboeren må selv være tilstede
under innlåsingen og må kunne vise gyldig legitimasjon til vekteren.
Vekter kan foreta utvendig tilsyn dersom eier er bortreist over kortere tid. Dette er
vederlagsfritt og hver enkelt eier må selv ta kontakt med Avarn for avtale.

Print Friendly, PDF & Email