No Picture
Beboerhåndboken

1.11 Vannlekkasjer

Dersom du hører risle- eller dryppelyder, eller har andre grunner til å mistenke lekkasjer,meld fra til vaktmesteren umiddelbart på tlf. 930 30 582, eller vakttelefonen til Grevstad &Tvedt VVS AS tlf.: 55 20 20 00. […]

No Picture
Beboerhåndboken

1.10 Vakthold

Vi leier «bomiljøtjenester» fra Avarn Security. Vekter kan hjelpe beboerne med husbråk hosnaboene. Nødnummeret til vekter/bomiljø vakt, døgnet rundt, er 951 94 092. Dette nummeret kan du også ringe for innlåsing i leilighet. Beboeren må […]

No Picture
Beboerhåndboken

1.9 Stillhet

Det skal være stillhet og ro i leiligheten fra kl. 22.00. Støyende arbeid som boring, banking oglignende er kun tillatt mellom kl. 08.00 om morgenen og kl. 20.00 om kvelden. Lørdagen ogdager før hellig- og […]