1.8 Skilting av leiligheten

Din leilighet

Borettshaverne er selv ansvarlig for å få skiltet sin egen inngangsdør. Det er imidlertid ikke
lov å feste skilt med skruer i selve døren, dette skader døren. Det frarådes også å bruke tape
på selve døren, da det setter stygge merker. Skilt kan settes opp på veggen ved siden av
dørkarmen. For leilighet 01 og 02 monteres skiltene ute ved ringeklokkene.

Print Friendly, PDF & Email