Sperring av garasjedekket ved no. 40

park-clipart-trafficMandag 10. august begynte arbeidet med å rehabilitere garasjedekket på siden av Løvåsveien 40 – altså det som utgjør taket på fellesgarasjen ved denne blokken.
Dette betyr at ingen kjøretøy kan parkeres i denne delen av sone 2 så lenge arbeidet pågår.

Onsdag den 12. august begynner arbeidet på dekket i forkant av no. 40, og følgelig blir også denne delen av sone 2 sperret av da.
Vi ber alle med sone 2-oblat (blått) om å parkere på andre plasser i sonen, eventuelt langs veien dersom det er fullt ved no. 21 eller ved no. 11. Det er også anledning til å parkere på fotballbanen, så lenge arbeidet pågår, men kun med gyldig sone 2-oblat.
Gjesteparkeringsplassene påvirkes ikke.

Vi takker for samarbeidet i denne sammenhengen.

Print Friendly, PDF & Email