Reglement

Endringer i håndboken

Styret har endret punkt 1.4 Bad. Det nye er at styret krever at dersom du skal gjøre endringer på bad/wc så skal det foreligge skriftlig godkjenning fra styret. Grunnen til dette er at vi ser […]

Ukategorisert

Sperring av garasjedekket ved no. 40

Mandag 10. august begynte arbeidet med å rehabilitere garasjedekket på siden av Løvåsveien 40 – altså det som utgjør taket på fellesgarasjen ved denne blokken. Dette betyr at ingen kjøretøy kan parkeres i denne delen […]