Archives for 

Vedlikehold

Endringer i håndboken

håndboken Styret har endret punkt 1.4 Bad. Det nye er at styret krever at dersom du skal gjøre endringer på bad/wc så skal det foreligge skriftlig godkjenning fra styret. Grunnen til dette er at vi ser at flere og gjerne nye eiere ønsker å gjøre endringer på bad/wc. Styret har tidligere forlangt at vi skal varsles […] Les mer →

Sperring av garasjedekket ved no. 40

park-clipart-traffic Mandag 10. august begynte arbeidet med å rehabilitere garasjedekket på siden av Løvåsveien 40 – altså det som utgjør taket på fellesgarasjen ved denne blokken. Dette betyr at ingen kjøretøy kan parkeres i denne delen av sone 2 så lenge arbeidet pågår. Onsdag den 12. august begynner arbeidet på dekket i forkant av no. 40, […] Les mer →

Angående ny garasjeport i fellesgarasjen v/ no. 11

park-clipart-traffic Som tidligere nevnt har vi bestilt nye garasjeporter til fellesgarasjene, og den i no. 40 er allerede byttet ut. Nå er det porten i fellesgarasjen ved no. 11s tur, og dette skjer onsdag den 10. juni (denne uken). Arbeidet med bytting av porten starter Car-Bo med kl. 09:00 på onsdag den 10. juni, og fra […] Les mer →