cleaning equipment isolated over white background

cleaning equipment isolated over white background

Oppdatering om resultatet av avstemning angående renholdstilbud

Etter ny og utsatt frist for å returnere svarslipp med valg av ønsket tilbud for renhold den 14. mars, har styrekontoret mottatt 196 svar fra dere.

Det betyr at 196 leiligheter av 262 har avgitt sin «stemme» i saken om Løvåsen borettslag skal godta tilbud fra renholdsleverandører, og eventuelt hvilket tilbud man skal velge.

Av de 196 svarslippene vi har mottatt, har 4 prosent svart at de ønsker seg tilbud 2 (kr 528 pr leilighet pr mnd. inkl. mva.), som var det dyreste alternativet.

Flertallet av de som ønsket å akseptere ett av de to tilbudene, har ønsket seg alternativ 1 (kr 185 pr leilighet pr mnd. inkl. mva.) – dette tilbudet har 39 prosent valgt – det var det billigste alternativet.

Den største gruppen er dermed de som har svart at de ikke er interessert i å betale et vaskebyrå for å ta fellespliktene: hele 57 prosent er ikke interessert. Med andre ord: flertallet vil beholde dagens ordning med rullerende fellesplikter, uten økning i felleskostnadene for at et firma skal ta etasje- og utevask.

Styret takker for responsen – det er viktig for legitimiteten til en slik beslutning at så mange eiere som mulig sier sin mening.

Print Friendly, PDF & Email