Til orientering – takprosjektet i Løvåsen – oppstart etter påske

IMG-7617

Takene på de fem blokkene våre er modne for utskifting og dette har styret tatt høyde for at skal skje i løpet av våren 2018, med midler satt av på budsjettet.

Utførende entreprenør er Protan og de får selvsagt med seg fagfolk fra våre faste leverandører: vi har en dyktig gruppe håndverkere som skal i gang uken etter påske, altså uke 14. Arbeidet med å skifte ut taket kommer til å begynne i Løvåsveien 80 og dersom alt går som planlagt, flytter vi oss videre til neste blokk to til tre uker senere.

Utover støyen som nødvendigvis oppstår med denne typen arbeid, vil dere merke forholdsvis lite til at vi skifter ut takene våre, men hver blokk vil selvsagt likevel bli varslet i forkant. Vi sender selvfølgelig også ut mer detaljert informasjon til beboerne når vi nærmer oss oppstart og når riggingen starter.

De eneste leilighetene som berøres direkte er toppleiligheten i hver av blokkenes fire stammer – her må vi inn for å skifte overgangen fra slukene på taket og ned i kjøkkenstammene. De av dere som berøres vil selvsagt få utfyllende informasjon og varsling i forkant. I no. 80, no. 70, no. 40 og no. 11 dreier dette seg om 1401, 1402, 1303 og 1304, mens i no. 21 dreier det seg om 1201, 1202, 1103 og 1104.

Print Friendly, PDF & Email