Sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene

sigarettsneiper

Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere som klager på at det kommer sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene. I slike tilfeller kan konsekvensene av slik oppførsel bli helt katastrofale. Det er fortsatt mange altaner som er brukt som lagringsplass, så en liten gloende sigarett kan bli årsaken til brann (se punkt 1.1 i håndboken for beboere i Løvåsen Borettslag).

Vi ber samtlige som røyker om å bruke VETT og plassere sneipen der den SKAL (i askebeger)!

Print Friendly, PDF & Email