Viktig informasjon vedr. oppstart av takprosjektet i Løvåsveien 70

IMG-7617

Som nevnt i skriv sendt ut den 6. mars, skal vi skifte takene på de fem blokkene våre og vi starter onsdag den 2. mai rundt kl. 9:00 med taket på no. 70.

Protan begynner på jobben med å fjerne de gamle beslagene på taket og med rigging for å legge det nye taket på onsdag den 2. mai rundt kl. 9:00. Mobilkranen flytter seg da ned fra no. 80 til parkeringsplassen på siden av no. 70 – denne vil bli sperret av slik at kranen kan heise opp og ned diverse materiell og utstyr.

Dere som beboere må være obs på at det pågår arbeid på taket og følge eventuelle sperrebånd og andre anvisninger fra personell som passer på, for eksempel når arbeid skjer rett over hovedinngangen og lignende. Alle biler må være flyttet vekk fra parkeringsplassen på siden av blokken i god tid før kl. 9:00 – vi vil ikke kunne avbryte arbeidet for å gi dere mulighet til å kjøre av gårde før vi er ferdige.

De eneste leilighetene som berøres direkte er toppleiligheten i hver av blokkens fire stammer – her må vi inn for å skifte overgangen fra slukene på taket og ned i kjøkkenstammene. De av dere som berøres vil selvsagt få utfyllende informasjon og varsling i forkant. I no. 70 dreier dette seg om 1401, 1402, 1303 og 1304 og dere vil motta egne skriv i før vi trenger tilgang.

Takk på forhånd for samarbeidsvilje og forståelse mens arbeidet pågår.

Print Friendly, PDF & Email