3.7 Tillitsvalgte

Din etasje

Det står oppslag i vestibylen over blokkens to tillitsvalgte.

Tillitsvalgte skal kontaktes dersom det bores eller bankes i tiden når det skal være ro, og i
forbindelse med manglende renhold, være seg etasjevask eller utevask. De kan også kontaktes
om dårlig renhold og rot på vaskerommet. Dersom du selv ønsker å informere styret, kan du møte på kontoret, eller gi skriftlig melding enten på e-post eller ved en lapp i
brevsprekken. De som ikke ønsker å skrive selv, kan be tillitsvalgte om å gjøre det.

Print Friendly, PDF & Email