1.6 Dyrehold

Din leilighet

Det må søkes om tillatelse fra styret for å holde katt eller hund. Vaksinasjonsattest må følge slik søknad. Ved godkjenning av hund/katt får man regler for dyrehold. Godkjent søknad og husdyrhold avhenger at disse reglene etterleves.

Print Friendly, PDF & Email